KLUBINFO

Hinnerup karate har nogle love og regler vi alle følger

I Hinnerup karate har vi defineret vores karate pensum så det giver mening for os.

For at kunne gradueres er der nogle minimumskrav der skal være opfyldt.

Straffelovens §13 og §14 fortæller noget om retten til at forsvare sig selv.